Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM Nhà cung cấp thiết bị máy thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam Địa chỉ: VP Hà Nội số 63 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội,. Địa chỉ: Văn Phòng TP. HCM : 666/10/1-3-5 Đường 3/2, P14, Q 10, TP HCM

Máy trị nám

Máy trị nám được tìm kiếm nhiều nhất Máy trị nám là loại máy được quan tâm nhiều nhất và đươc ứng dụng trong da liễu và thẩm mỹ rộng rãi. Có các loại công nghệ Máy trị nám nào? Máy trị nám lồi bao gồm các công nghệ laser, ánh sáng, là phổ biến. Các loại Máy trị nám phổ biến trước nay là: máy laser YAG, Laser Toning, sánh sáng, Các loại Máy trị nám mới hiện nay gồm Công nghệ Máy trị nám ngày nay với rất nhiều công nghệ khác nhau vừa để điều trị các loại sắc tố như chàm bớt, đồi mồ, xóa xăm, nhưng mục đích chính hay hỏi chủ yếu là làm trị nám. Các loại Máy trị nám được biết đến phổ biến như: Laser Nd:YAG, laser Toning, Laser ruby, laser Alexandrite Máy trị nám phổ biến tại việt nam Máy trị nám được biết đến là các laser có 2 hay 3 bước sóng trở lên, phổ biến là laser Q-switched Nd:YAG với 2 bước sóng 532/1064nm , và có vài loại máy trị nám này như loại phát quang tay cầm, loại trực khuỷu. Công nghệ Máy trị nám mới nhất hiện nay là gì? Máy trị nám thế hệ mới được biết đến là kỹ thuật công nghệ mới hoàn toàn, cơ chế mới, đó là sử dụng công nghệ laser pico, phát xung cực ngắn ở pico giây, với các loại laser pico khác nhau. Được phát minh từ Mỹ là chủ yếu.
«    1 of 2    » 
«    1 of 2    »